cliq up - straight on the wall
logo


 
 

Monteringsmall

- enklare än du tror!

1. Skriv ut mallen till vänster. (Ramen på utskriften ska vara 100 mm bred, 150 mm hög, annars är det fel skala i utskriftsinställningarna).

2. Linjera strecket för 'Fästets nedre del' med underkanten på fästet.

3. Dra ett streck där ramen ramens övre del slutar.

4. Håll upp tavlan mot väggen och skjut in papperet bakom tavlan. Ta bort tavlan.

5. Borra/skruva mitt i krysset längst ned.

 
 
 

© Cliq Solutions AB • e-post