logo


 
 

Produktion

Det aluminium vi använder som råmaterial till profilerna är i möjligaste mån återvunnet. Aluminiumet extruderas i Turkiet, där väldigt mycket av dagens totala produktion och tillverkning av aluminiumprodukter sker - de har helt enkelt expertisen, fabrikerna och erfarenheten för att leverera bästa möjliga produkt.

Slutbearbetning

I övrigt sker all tillverkning, mekanisk bearbetning och packning med stor yrkeskunskap och stolthet i Sverige, närmare bestämt i Småland. Där formsprutas även vinkelbeslagen som används för att förbinda vissa av aluminiumprofilerna.

Distribution

Få distributörer (t ex Konstlist) innebär effektiva inköp och transporter, dvs varje detalj färdas så lite som möjligt på vägarna.

Livslängd

Materialval och användningsområde gör cliq-up till en i princip outslitlig engångsprodukt - väl monterad kommer den inte att utsättas för någon nämnvärd påfrestning eller förslitning.

 

 e-post till oss!