cliq up - straight on the wall
logo


 
 

Avstånd mellan tavlor

- enkelt!

Sidled

A: Mät halva bredden på tavla 1.
B: Bestäm ett avstånd mellan tavlorna.
C: Mät halva bredden på tavla 2.

Centrumavståndet mellan hålen för väggfästena ska då vara summan av A+B+C.

Höjdled

D: Bestäm avstånd mellan tavla 1 och tavla 3.
E: Mät avstånd från ramens överkant till tavelfästets underkant enligt skisserna nedan. Lägg till 10 mm.

Hålet för väggfästet placeras vid måttet D+E från ramens underkant på tavla 1.

 

Måtta in infästningen

- enkelt!


Flush

Avståndet mäts i mm från ramens överkant till fästets underkant. Lägg till 10 mm.

 


Float

Avståndet mäts i mm från ramens överkant till fästets underkant. Lägg till 10 mm.

 


Flex

Avståndet mäts i mm från ramens överkant till fästets underkant. Lägg till 10 mm.

 
 

Cliq Solutions AB • Stora Säby Gård
184 42 ÅKERSBERGA • e-post

 

© Cliq Solutions AB • e-post