cliq up - straight on the wall
logo


 
 

Fäste, svävande

passar de flesta ramar

- ca 5 mm avstånd till vägg

Utanpåliggande universalfäste som passar de flesta ramar oavsett falsdjup

FLOAT/ALLROUND-KIT

Ett komplett kit innehåller det som behövs för att hänga en tavla på väggen. (I konsumentpack ingår även distanskuddar, som för övriga förpackningsstorlekar säljs separat.)

Monteringsexempel:

LUTANDE ELLER SVÄVANDE HÄNGNING

Detta fäste ger tavlan en lätt lutande hängning med 2 mm distans mellan tavlans överkant och vägg. Distanskuddar rekommenderas, men är ej nödvändigt. Önskas svävande parallell hängning kan detta åstadkommas med distanskuddar.

Fästet passar på de flesta ramar, och monteras på ramens baksida.

DISTANSKUDDAR

Dessa har flera funktioner. dels skyddar de väggen mot repor vid justering dels ger de också lite extra tryck mellan vägg- och tavelfäste, vilket förbättrar justeringsmöjligheterna ytterligare.

 
RAM MED LÅG/HÖG FALS

Fästet monteras i valfri höjd på ramens baksida, med så mycket ram som möjligt anliggande mot fästet.

L-RAM FÖR LÅDMONTAGE

Fästet monteras i valfri höjd på ramens baksida, med så mycket ram som möjligt anliggande mot fästet.

 
 

© Cliq Solutions AB • e-post