cliq up - straight on the wall

ett enkelt, unikt system för säker
och justerbar upphängning
av t ex tavlor

a simple, unique system for safe and adjustable hanging of e.g. paintings
(and other stuff)

logo

 Välkommen!    Welcome!